دستیار نوین شما در مشاوره و پیشرفت دانش آموزان

درس پلی یک ابزار نوین و یک دستیار حرفه‌ای برای مشاورهاست تا بتوانند عملکرد دانش آموزان‌شان را رصد کنند و پیشرفت آن‌ها را به دقت تحلیل کنند. در درس پلی سنجش عملکرد دانش آموزان از طریق بازی صورت می‌گیرد.

تحلیل عملکرد

تحلیل و بررسی کامل عملکرد دانش آموزان

تحلیل عملکرد به عنوان یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد درس پلی به مشاوران این امکان را می‌دهد تا بتوانند عملکرد کلی و جز به جز دانش آموزان را در تمامی مباحث و دروس به صورت فردی و یا گروهی مشاهده و بررسی نمایند.

گزارش عملکرد

گزارش کلی عملکرد دانش آموزان

گزارش عملکرد به مشاوران این امکان را می‌دهد تا بتوانند کارنامه‌ای کلی از عملکرد دانش آموزان را در قالب جدول و نمودار در تمامی دروس به صورت فردی و یا گروهی مشاهده و بررسی نمایند.

ارتباط با دانش آموزان

مدیریت و ارسال پیام به دانش آموزان

مشاوران می‌توانند تمام دانش آموزان خود از کلاس‌ها و مدارس مختلف را از طریق درس پلی مدیریت کنند و با آن‌ها در ارتباط باشند.

به خانواده بزرگ درس پلی بپیوندید.

درس پلی برای مشاوران گرامی رایگان است.